การคุมกำเนิดฉุกเฉิน
ความอุดมสมบูรณ์และการทำสำเนา

การคุมกำเนิดฉุกเฉิน

การคุมกำเนิดฉุกเฉิน (EC) อธิบายการใช้มาตรการคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้นหลังจากมีเพศสัมพันธ์เกิดขึ้น ในสหราชอาณาจักรสาม ...

โรคต้อหินมุมเปิดเรื้อรัง
เฉียบพลันมุมปิด-โรคต้อหิน

โรคต้อหินมุมเปิดเรื้อรัง

ในโรคต้อหินมุมเปิดเรื้อรังมีความเสียหายต่อเส้นประสาทตาที่ด้านหลังตาของคุณ มันมักจะเกิดจากการเพิ่มขึ้นของความดัน

โรคต้อหินมุมเปิดเรื้อรัง
เฉียบพลันมุมปิด-โรคต้อหิน

โรคต้อหินมุมเปิดเรื้อรัง

ในโรคต้อหินมุมเปิดเรื้อรังมีความเสียหายต่อเส้นประสาทตาที่ด้านหลังตาของคุณ มันมักจะเกิดจากการเพิ่มขึ้นของความดัน

โรคต้อหินมุมเปิดเรื้อรัง
เฉียบพลันมุมปิด-โรคต้อหิน

โรคต้อหินมุมเปิดเรื้อรัง

ในโรคต้อหินมุมเปิดเรื้อรังมีความเสียหายต่อเส้นประสาทตาที่ด้านหลังตาของคุณ มันมักจะเกิดจากการเพิ่มขึ้นของความดัน