ปวดส้นเท้าและเท้ารวมถึง Plantar Fasciitis
ดูแลเท้า

ปวดส้นเท้าและเท้ารวมถึง Plantar Fasciitis

ปวดส้นเท้าและเท้าเป็นเรื่องธรรมดา สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือ plantar fasciitis ซึ่งทำให้เกิดอาการปวดใต้ส้นเท้า มันมักจะหายไปตามกาลเวลา

แอลกอฮอล์และการดื่มอย่างสมเหตุสมผล
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และตับโรค

แอลกอฮอล์และการดื่มอย่างสมเหตุสมผล

สามขั้นตอนหลักของโรคตับที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ ได้แก่ ตับไขมันตับอักเสบและโรคตับแข็ง เงื่อนไขเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน

การถอนแอลกอฮอล์และการล้างพิษแอลกอฮอล์
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และตับโรค

การถอนแอลกอฮอล์และการล้างพิษแอลกอฮอล์

หากคุณดื่มแอลกอฮอล์เร็วกว่าตับก็สามารถรับมือได้ระดับแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดของคุณจะเพิ่มขึ้น

แอลกอฮอล์และการดื่มอย่างสมเหตุสมผล
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และตับโรค

แอลกอฮอล์และการดื่มอย่างสมเหตุสมผล

สามขั้นตอนหลักของโรคตับที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ ได้แก่ ตับไขมันตับอักเสบและโรคตับแข็ง เงื่อนไขเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน

การถอนแอลกอฮอล์และการล้างพิษแอลกอฮอล์
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และตับโรค

การถอนแอลกอฮอล์และการล้างพิษแอลกอฮอล์

หากคุณดื่มแอลกอฮอล์เร็วกว่าตับก็สามารถรับมือได้ระดับแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดของคุณจะเพิ่มขึ้น

แอลกอฮอล์และการดื่มอย่างสมเหตุสมผล
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และตับโรค

แอลกอฮอล์และการดื่มอย่างสมเหตุสมผล

สามขั้นตอนหลักของโรคตับที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ ได้แก่ ตับไขมันตับอักเสบและโรคตับแข็ง เงื่อนไขเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน

โรคตับไขมันที่ไม่มีแอลกอฮอล์
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และตับโรค

โรคตับไขมันที่ไม่มีแอลกอฮอล์

โรคตับไขมันที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (NAFLD) อธิบายถึงเงื่อนไขหลายประการที่เกิดจากการสะสมของไขมันภายในเซลล์ตับ

การจัดการกับพิษ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และตับโรค

การจัดการกับพิษ

หากบุคคลนั้นมีสติถามสิ่งที่พวกเขาได้กลืนเท่าใดและเมื่อ มองหาเบาะแสเช่นพืชผลเบอร์รี่หรือบรรจุภัณฑ์และภาชนะที่ว่างเปล่า

พิษสุราเรื้อรังและปัญหาการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และตับโรค

พิษสุราเรื้อรังและปัญหาการดื่ม

การตรวจเลือดอาจแสดงการทำงานของตับผิดปกติ มีการทดสอบการทำงานของตับ (LFT's) จำนวนมากที่ดูระดับสารเคมีต่าง ๆ ในตับ

แอลกอฮอล์และการดื่มอย่างสมเหตุสมผล
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และตับโรค

แอลกอฮอล์และการดื่มอย่างสมเหตุสมผล

สามขั้นตอนหลักของโรคตับที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ ได้แก่ ตับไขมันตับอักเสบและโรคตับแข็ง เงื่อนไขเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน

พิษสุราเรื้อรังและปัญหาการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และตับโรค

พิษสุราเรื้อรังและปัญหาการดื่ม

การตรวจเลือดอาจแสดงการทำงานของตับผิดปกติ มีการทดสอบการทำงานของตับ (LFT's) จำนวนมากที่ดูระดับสารเคมีต่าง ๆ ในตับ

พิษสุราเรื้อรังและปัญหาการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และตับโรค

พิษสุราเรื้อรังและปัญหาการดื่ม

การตรวจเลือดอาจแสดงการทำงานของตับผิดปกติ มีการทดสอบการทำงานของตับ (LFT's) จำนวนมากที่ดูระดับสารเคมีต่าง ๆ ในตับ

การจัดการกับพิษ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และตับโรค

การจัดการกับพิษ

หากบุคคลนั้นมีสติถามสิ่งที่พวกเขาได้กลืนเท่าใดและเมื่อ มองหาเบาะแสเช่นพืชผลเบอร์รี่หรือบรรจุภัณฑ์และภาชนะที่ว่างเปล่า

แอลกอฮอล์และการดื่มอย่างสมเหตุสมผล
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และตับโรค

แอลกอฮอล์และการดื่มอย่างสมเหตุสมผล

สามขั้นตอนหลักของโรคตับที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ ได้แก่ ตับไขมันตับอักเสบและโรคตับแข็งเงื่อนไขเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน

การจัดการกับพิษ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และตับโรค

การจัดการกับพิษ

หากบุคคลนั้นมีสติถามสิ่งที่พวกเขาได้กลืนเท่าใดและเมื่อ มองหาเบาะแสเช่นพืชผลเบอร์รี่หรือบรรจุภัณฑ์และภาชนะที่ว่างเปล่า

การถอนแอลกอฮอล์และการล้างพิษแอลกอฮอล์
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และตับโรค

การถอนแอลกอฮอล์และการล้างพิษแอลกอฮอล์

หากคุณดื่มแอลกอฮอล์เร็วกว่าตับก็สามารถรับมือได้ระดับแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดของคุณจะเพิ่มขึ้น

โรคตับไขมันที่ไม่มีแอลกอฮอล์
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และตับโรค

โรคตับไขมันที่ไม่มีแอลกอฮอล์

โรคตับไขมันที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (NAFLD) อธิบายถึงเงื่อนไขหลายประการที่เกิดจากการสะสมของไขมันภายในเซลล์ตับ

การจัดการกับพิษ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และตับโรค

การจัดการกับพิษ

หากบุคคลนั้นมีสติถามสิ่งที่พวกเขาได้กลืนเท่าใดและเมื่อ มองหาเบาะแสเช่นพืชผลเบอร์รี่หรือบรรจุภัณฑ์และภาชนะที่ว่างเปล่า

แอลกอฮอล์และการดื่มอย่างสมเหตุสมผล
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และตับโรค

แอลกอฮอล์และการดื่มอย่างสมเหตุสมผล

สามขั้นตอนหลักของโรคตับที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ ได้แก่ ตับไขมันตับอักเสบและโรคตับแข็ง เงื่อนไขเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน

พิษสุราเรื้อรังและปัญหาการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และตับโรค

พิษสุราเรื้อรังและปัญหาการดื่ม

การตรวจเลือดอาจแสดงการทำงานของตับผิดปกติ มีการทดสอบการทำงานของตับ (LFT's) จำนวนมากที่ดูระดับสารเคมีต่าง ๆ ในตับ

แอลกอฮอล์และการดื่มอย่างสมเหตุสมผล
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และตับโรค

แอลกอฮอล์และการดื่มอย่างสมเหตุสมผล

สามขั้นตอนหลักของโรคตับที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ ได้แก่ ตับไขมันตับอักเสบและโรคตับแข็ง เงื่อนไขเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน

พิษสุราเรื้อรังและปัญหาการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และตับโรค

พิษสุราเรื้อรังและปัญหาการดื่ม

การตรวจเลือดอาจแสดงการทำงานของตับผิดปกติ มีการทดสอบการทำงานของตับ (LFT's) จำนวนมากที่ดูระดับสารเคมีต่าง ๆ ในตับ

แอลกอฮอล์และการดื่มอย่างสมเหตุสมผล
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และตับโรค

แอลกอฮอล์และการดื่มอย่างสมเหตุสมผล

สามขั้นตอนหลักของโรคตับที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ ได้แก่ ตับไขมันตับอักเสบและโรคตับแข็ง เงื่อนไขเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน