Rotavirus
เฉียบพลันโรคอุจจาระร่วงในเด็ก

Rotavirus

โรตาไวรัสเป็นเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดอาการป่วย (อาเจียน) และท้องร่วง ในกรณีส่วนใหญ่การติดเชื้อจะหายไปภายในสองสามวัน

ESBLs ขยายสเปกตรัมในระยะยาว
ยาปฏิชีวนะ

ESBLs ขยายสเปกตรัมในระยะยาว

Extended-spectrum Beta-lactamases (ESBLs) เป็นสารเคมี (เอนไซม์) ที่สามารถสร้างได้จากเชื้อโรค (แบคทีเรีย) ESBL สามารถทำให้ยาปฏิชีวนะบางอย่างไม่มีประสิทธิภาพ

ESBLs ขยายสเปกตรัมในระยะยาว
ยาปฏิชีวนะ

ESBLs ขยายสเปกตรัมในระยะยาว

Extended-spectrum Beta-lactamases (ESBLs) เป็นสารเคมี (เอนไซม์) ที่สามารถสร้างโดยเชื้อโรค (แบคทีเรีย) ESBL สามารถทำให้ยาปฏิชีวนะบางอย่างไม่มีประสิทธิภาพ

จุลินทรีย์เชื้อโรคและยาปฏิชีวนะ
ยาปฏิชีวนะ

จุลินทรีย์เชื้อโรคและยาปฏิชีวนะ

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพแบ่งประเภท 'เชื้อโรค' (จุลินทรีย์) ออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ กลุ่มที่พบมากที่สุดคือแบคทีเรียไวรัสเชื้อรายีสต์และปรสิต

ESBLs ขยายสเปกตรัมในระยะยาว
ยาปฏิชีวนะ

ESBLs ขยายสเปกตรัมในระยะยาว

Extended-spectrum Beta-lactamases (ESBLs) เป็นสารเคมี (เอนไซม์) ที่สามารถสร้างได้จากเชื้อโรค (แบคทีเรีย) ESBL สามารถทำให้ยาปฏิชีวนะบางอย่างไม่มีประสิทธิภาพ

จุลินทรีย์เชื้อโรคและยาปฏิชีวนะ
ยาปฏิชีวนะ

จุลินทรีย์เชื้อโรคและยาปฏิชีวนะ

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพแบ่งประเภท 'เชื้อโรค' (จุลินทรีย์) ออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ กลุ่มที่พบมากที่สุดคือแบคทีเรียไวรัสเชื้อรายีสต์และปรสิต

ESBLs ขยายสเปกตรัมในระยะยาว
ยาปฏิชีวนะ

ESBLs ขยายสเปกตรัมในระยะยาว

Extended-spectrum Beta-lactamases (ESBLs) เป็นสารเคมี (เอนไซม์) ที่สามารถสร้างได้จากเชื้อโรค (แบคทีเรีย) ESBL สามารถทำให้ยาปฏิชีวนะบางอย่างไม่มีประสิทธิภาพ

จุลินทรีย์เชื้อโรคและยาปฏิชีวนะ
ยาปฏิชีวนะ

จุลินทรีย์เชื้อโรคและยาปฏิชีวนะ

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพแบ่งประเภท 'เชื้อโรค' (จุลินทรีย์) ออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ กลุ่มที่พบมากที่สุดคือแบคทีเรียไวรัสเชื้อรายีสต์และปรสิต