ประเภทของโรคมะเร็ง
โรคมะเร็ง

ประเภทของโรคมะเร็ง

มะเร็งมีมากกว่า 100 ชนิดที่แตกต่างกัน แต่ละประเภทแบ่งตามประเภทของเซลล์ที่มะเร็งมาจาก

โรคข้ออักเสบติดเชื้อ
โรคไขข้อ

โรคข้ออักเสบติดเชื้อ

โรคข้ออักเสบติดเชื้อเป็นการติดเชื้อที่ข้อต่อ อาการรวมถึงความเจ็บปวดและความอ่อนโยนต่อข้อต่อความเจ็บปวดในการเคลื่อนย้ายข้อต่อและรู้สึกไม่สบาย

ปฏิกิริยาข้ออักเสบ
โรคไขข้อ

ปฏิกิริยาข้ออักเสบ

Reactive arthritis หมายถึงคุณมีการอักเสบที่ข้อต่อหลังจากที่คุณมีการติดเชื้อในส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย

โรคข้อเข่าเสื่อม
โรคไขข้อ

โรคข้อเข่าเสื่อม

โรคข้ออักเสบหมายถึงการอักเสบของข้อต่อ Osteoarthritis (OA) เป็นรูปแบบที่พบบ่อยที่สุดของโรคข้ออักเสบในสหราชอาณาจักร

โรคข้ออักเสบติดเชื้อ
โรคไขข้อ

โรคข้ออักเสบติดเชื้อ

โรคข้ออักเสบติดเชื้อเป็นการติดเชื้อที่ข้อต่อ อาการรวมถึงความเจ็บปวดและความอ่อนโยนต่อข้อต่อความเจ็บปวดในการเคลื่อนย้ายข้อต่อและรู้สึกไม่สบาย

ข้อเข่า
โรคไขข้อ

ข้อเข่า

การเปลี่ยนข้อเข่าเป็นการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายของข้อเข่า มันสามารถเป็นได้ทั้งการเปลี่ยนเข่าทั้งหมดหรือบางส่วน (unicompartmental)

โรคข้อเข่าเสื่อม
โรคไขข้อ

โรคข้อเข่าเสื่อม

โรคข้ออักเสบหมายถึงการอักเสบของข้อต่อ Osteoarthritis (OA) เป็นรูปแบบที่พบบ่อยที่สุดของโรคข้ออักเสบในสหราชอาณาจักร

โรคข้ออักเสบติดเชื้อ
โรคไขข้อ

โรคข้ออักเสบติดเชื้อ

โรคข้ออักเสบติดเชื้อเป็นการติดเชื้อที่ข้อต่อ อาการรวมถึงความเจ็บปวดและความอ่อนโยนต่อข้อต่อความเจ็บปวดในการเคลื่อนย้ายข้อต่อและรู้สึกไม่สบาย

โรคข้ออักเสบติดเชื้อ
โรคไขข้อ

โรคข้ออักเสบติดเชื้อ

โรคข้ออักเสบติดเชื้อเป็นการติดเชื้อที่ข้อต่อ อาการรวมถึงความเจ็บปวดและความอ่อนโยนต่อข้อต่อความเจ็บปวดในการเคลื่อนย้ายข้อต่อและรู้สึกไม่สบาย

โรคข้ออักเสบติดเชื้อ
โรคไขข้อ

โรคข้ออักเสบติดเชื้อ

โรคข้ออักเสบติดเชื้อเป็นการติดเชื้อที่ข้อต่อ อาการรวมถึงความเจ็บปวดและความอ่อนโยนต่อข้อต่อความเจ็บปวดในการเคลื่อนย้ายข้อต่อและรู้สึกไม่สบาย

โรคข้อเข่าเสื่อม
โรคไขข้อ

โรคข้อเข่าเสื่อม

โรคข้ออักเสบหมายถึงการอักเสบของข้อต่อ Osteoarthritis (OA) เป็นรูปแบบที่พบบ่อยที่สุดของโรคข้ออักเสบในสหราชอาณาจักร

โรคข้อเข่าเสื่อม
โรคไขข้อ

โรคข้อเข่าเสื่อม

โรคข้ออักเสบหมายถึงการอักเสบของข้อต่อ Osteoarthritis (OA) เป็นรูปแบบที่พบบ่อยที่สุดของโรคข้ออักเสบในสหราชอาณาจักร