ปวดส้นเท้าและเท้ารวมถึง Plantar Fasciitis
ดูแลเท้า

ปวดส้นเท้าและเท้ารวมถึง Plantar Fasciitis

ปวดส้นเท้าและเท้าเป็นเรื่องธรรมดา สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือ plantar fasciitis ซึ่งทำให้เกิดอาการปวดใต้ส้นเท้า มันมักจะหายไปตามกาลเวลา

Pemphigus Vulgaris
Bullous-Pemphigoid

Pemphigus Vulgaris

Pemphigus ขิงเป็นโรคผิวหนังที่รุนแรงมากที่ทำให้เกิดแผล Pemphigus vulgaris นั้นรุนแรงกว่าสภาพผิวที่เป็นแผลพุพองอื่น ๆ

Pemphigus Vulgaris
Bullous-Pemphigoid

Pemphigus Vulgaris

Pemphigus ขิงเป็นโรคผิวหนังที่รุนแรงมากที่ทำให้เกิดแผล Pemphigus vulgaris นั้นรุนแรงกว่าสภาพผิวที่เป็นแผลพุพองอื่น ๆ