การคุมกำเนิดฉุกเฉิน
ความอุดมสมบูรณ์และการทำสำเนา

การคุมกำเนิดฉุกเฉิน

การคุมกำเนิดฉุกเฉิน (EC) อธิบายการใช้มาตรการคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้นหลังจากมีเพศสัมพันธ์เกิดขึ้น ในสหราชอาณาจักรสาม ...

Shin Splints Medial Tibial Stress Syndrome
ช่อง-ซินโดรม

Shin Splints Medial Tibial Stress Syndrome

ชินเฝือกเป็นชื่อที่มักจะได้รับจากอาการปวดที่เกิดจากการออกกำลังกายที่ขาส่วนล่างโดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าของขาระหว่างหัวเข่าและข้อเท้า

Shin Splints Medial Tibial Stress Syndrome
ช่อง-ซินโดรม

Shin Splints Medial Tibial Stress Syndrome

ชินเฝือกเป็นชื่อที่มักจะได้รับจากอาการปวดที่เกิดจากการออกกำลังกายที่ขาส่วนล่างโดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าของขาระหว่างหัวเข่าและข้อเท้า