ปวดส้นเท้าและเท้ารวมถึง Plantar Fasciitis
ดูแลเท้า

ปวดส้นเท้าและเท้ารวมถึง Plantar Fasciitis

ปวดส้นเท้าและเท้าเป็นเรื่องธรรมดา สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือ plantar fasciitis ซึ่งทำให้เกิดอาการปวดใต้ส้นเท้า มันมักจะหายไปตามกาลเวลา

ทดสอบเหงื่อ
โรคปอดเรื้อรัง

ทดสอบเหงื่อ

การทดสอบเหงื่อจะวิเคราะห์ปริมาณของเกลือที่ตกค้างบนผิวหนังเมื่อมีเหงื่อออก สิ่งนี้สามารถช่วยในการวินิจฉัยโรคปอดเรื้อรัง

ทดสอบเหงื่อ
โรคปอดเรื้อรัง

ทดสอบเหงื่อ

การทดสอบเหงื่อจะวิเคราะห์ปริมาณของเกลือที่ตกค้างบนผิวหนังเมื่อมีเหงื่อออก สิ่งนี้สามารถช่วยในการวินิจฉัยโรคปอดเรื้อรัง