ปวดส้นเท้าและเท้ารวมถึง Plantar Fasciitis
ดูแลเท้า

ปวดส้นเท้าและเท้ารวมถึง Plantar Fasciitis

ปวดส้นเท้าและเท้าเป็นเรื่องธรรมดา สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือ plantar fasciitis ซึ่งทำให้เกิดอาการปวดใต้ส้นเท้า มันมักจะหายไปตามกาลเวลา

การตั้งครรภ์และการสูบบุหรี่
การรับประทานอาหารและการดำเนินชีวิตในระหว่างการตั้งครรภ์

การตั้งครรภ์และการสูบบุหรี่

หากคุณสูบบุหรี่และคุณกำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์คุณควรหยุดเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพและสุขภาพของลูกน้อยของคุณ

การตั้งครรภ์และการออกกำลังกาย
การรับประทานอาหารและการดำเนินชีวิตในระหว่างการตั้งครรภ์

การตั้งครรภ์และการออกกำลังกาย

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องออกกำลังกายเป็นประจำระหว่างตั้งครรภ์เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี ในกรณีส่วนใหญ่การออกกำลังกายระดับปานกลางนั้นปลอดภัย

การตั้งครรภ์และการสูบบุหรี่
การรับประทานอาหารและการดำเนินชีวิตในระหว่างการตั้งครรภ์

การตั้งครรภ์และการสูบบุหรี่

หากคุณสูบบุหรี่และคุณกำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์คุณควรหยุดเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพและสุขภาพของลูกน้อยของคุณ

ทารกในครรภ์แอลกอฮอล์ซินโดรม
การรับประทานอาหารและการดำเนินชีวิตในระหว่างการตั้งครรภ์

ทารกในครรภ์แอลกอฮอล์ซินโดรม

FAS เป็นรูปแบบของความพิการที่สามารถพัฒนาในทารกในขณะที่เติบโตในมดลูก (มดลูก) เพราะแม่ที่ตั้งครรภ์ดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป

ทารกในครรภ์แอลกอฮอล์ซินโดรม
การรับประทานอาหารและการดำเนินชีวิตในระหว่างการตั้งครรภ์

ทารกในครรภ์แอลกอฮอล์ซินโดรม

FAS เป็นรูปแบบของความพิการที่สามารถพัฒนาในทารกในขณะที่เติบโตในมดลูก (มดลูก) เพราะแม่ที่ตั้งครรภ์ดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป

การตั้งครรภ์และการออกกำลังกาย
การรับประทานอาหารและการดำเนินชีวิตในระหว่างการตั้งครรภ์

การตั้งครรภ์และการออกกำลังกาย

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องออกกำลังกายเป็นประจำระหว่างตั้งครรภ์เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี ในกรณีส่วนใหญ่การออกกำลังกายระดับปานกลางนั้นปลอดภัย

การตั้งครรภ์และการสูบบุหรี่
การรับประทานอาหารและการดำเนินชีวิตในระหว่างการตั้งครรภ์

การตั้งครรภ์และการสูบบุหรี่

หากคุณสูบบุหรี่และคุณกำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์คุณควรหยุดเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพและสุขภาพของลูกน้อยของคุณ

การตั้งครรภ์และการออกกำลังกาย
การรับประทานอาหารและการดำเนินชีวิตในระหว่างการตั้งครรภ์

การตั้งครรภ์และการออกกำลังกาย

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องออกกำลังกายเป็นประจำระหว่างตั้งครรภ์เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี ในกรณีส่วนใหญ่การออกกำลังกายระดับปานกลางนั้นปลอดภัย

การตั้งครรภ์และการสูบบุหรี่
การรับประทานอาหารและการดำเนินชีวิตในระหว่างการตั้งครรภ์

การตั้งครรภ์และการสูบบุหรี่

หากคุณสูบบุหรี่และคุณกำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์คุณควรหยุดเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพและสุขภาพของลูกน้อยของคุณ