การคุมกำเนิดฉุกเฉิน
ความอุดมสมบูรณ์และการทำสำเนา

การคุมกำเนิดฉุกเฉิน

การคุมกำเนิดฉุกเฉิน (EC) อธิบายการใช้มาตรการคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้นหลังจากมีเพศสัมพันธ์เกิดขึ้น ในสหราชอาณาจักรสาม ...

Bulimia Nervosa
กินความผิดปกติ

Bulimia Nervosa

คนที่มี bulimia nervosa มีจำนวนตอนที่กินมาก ตามด้วยการจงใจทำให้ตัวเองป่วยเพื่อต่อต้านการรับประทานอาหารมากเกินไป

Anorexia Nervosa
กินความผิดปกติ

Anorexia Nervosa

Anorexia Nervosa เป็นโรคการกิน คนที่มีอาการเบื่ออาหาร nervosa จงใจลดน้ำหนักและมักจะพบว่าอาหารครองชีวิตของพวกเขา

ประเภทของการกินที่ผิดปกติ
กินความผิดปกติ

ประเภทของการกินที่ผิดปกติ

ในปีที่ผ่านมาเป็นที่ชัดเจนว่ามีคนจำนวนมากที่มีความผิดปกติของการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะกับโปรไฟล์คลาสสิกของคนที่มีอาการเบื่ออาหารหรือ bulimia

Anorexia Nervosa
กินความผิดปกติ

Anorexia Nervosa

Anorexia Nervosa เป็นโรคการกิน คนที่มีอาการเบื่ออาหาร nervosa จงใจลดน้ำหนักและมักจะพบว่าอาหารครองชีวิตของพวกเขา

Bulimia Nervosa
กินความผิดปกติ

Bulimia Nervosa

คนที่มี bulimia nervosa มีจำนวนตอนที่กินมาก ตามด้วยการจงใจทำให้ตัวเองป่วยเพื่อต่อต้านการรับประทานอาหารมากเกินไป

Anorexia Nervosa
กินความผิดปกติ

Anorexia Nervosa

Anorexia Nervosa เป็นโรคการกิน คนที่มีอาการเบื่ออาหาร nervosa จงใจลดน้ำหนักและมักจะพบว่าอาหารครองชีวิตของพวกเขา

Anorexia Nervosa
กินความผิดปกติ

Anorexia Nervosa

Anorexia Nervosa เป็นโรคการกิน คนที่มีอาการเบื่ออาหาร nervosa จงใจลดน้ำหนักและมักจะพบว่าอาหารครองชีวิตของพวกเขา

Anorexia Nervosa
กินความผิดปกติ

Anorexia Nervosa

Anorexia Nervosa เป็นโรคการกิน คนที่มีอาการเบื่ออาหาร nervosa จงใจลดน้ำหนักและมักจะพบว่าอาหารครองชีวิตของพวกเขา

ประเภทของการกินที่ผิดปกติ
กินความผิดปกติ

ประเภทของการกินที่ผิดปกติ

ในปีที่ผ่านมาเป็นที่ชัดเจนว่ามีคนจำนวนมากที่มีความผิดปกติของการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะกับโปรไฟล์คลาสสิกของคนที่มีอาการเบื่ออาหารหรือ bulimia

Bulimia Nervosa
กินความผิดปกติ

Bulimia Nervosa

คนที่มี bulimia nervosa มีจำนวนตอนที่กินมาก ตามด้วยการจงใจทำให้ตัวเองป่วยเพื่อต่อต้านการรับประทานอาหารมากเกินไป

Bulimia Nervosa
กินความผิดปกติ

Bulimia Nervosa

คนที่มี bulimia nervosa มีจำนวนตอนที่กินมาก ตามด้วยการจงใจทำให้ตัวเองป่วยเพื่อต่อต้านการรับประทานอาหารมากเกินไป