การคุมกำเนิดฉุกเฉิน
ความอุดมสมบูรณ์และการทำสำเนา

การคุมกำเนิดฉุกเฉิน

การคุมกำเนิดฉุกเฉิน (EC) อธิบายการใช้มาตรการคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้นหลังจากมีเพศสัมพันธ์เกิดขึ้น ในสหราชอาณาจักรสาม ...

การจัดการกับเอฟเฟกต์ของความเย็น
อาการบวมเป็นน้ำเหลือง

การจัดการกับเอฟเฟกต์ของความเย็น

ผลกระทบของสภาพอากาศหนาวเย็นรวมถึงอาการบวมเป็นน้ำเหลืองและอุณหภูมิ สิ่งเหล่านี้เป็นเงื่อนไขที่ร้ายแรงและเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรู้วิธีรับมือกับผลกระทบของความหนาวเย็น

การจัดการกับเอฟเฟกต์ของความเย็น
อาการบวมเป็นน้ำเหลือง

การจัดการกับเอฟเฟกต์ของความเย็น

ผลกระทบของสภาพอากาศหนาวเย็นรวมถึงอาการบวมเป็นน้ำเหลืองและอุณหภูมิ สิ่งเหล่านี้เป็นเงื่อนไขที่ร้ายแรงและเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรู้วิธีรับมือกับผลกระทบของความหนาวเย็น